O mě

BYL JSEM JAKO TY !!!

Ale pak jsem prozřel a začal číst internet mezi řádky. Dnes již dokážu odlišit pravdu od lži, Hoax od faktu a kvalitní obsah od balastu. S některými postřehy se s vámi chci podělit i na těchto stránkách.

Čtěte pozorně a časem dokážete to samé.

Internet je velká příležitost, leží v něm spoustu peněz a možností pro schopné lidi. Ale je také zahlcen množstvím informací k ničemu a každý den vzniká nový. Je třeba jej umět filtrovat a vybrat si pouze ten nejlepší.

Hezké počtení přeje Martin, občan se zdravým selským rozumem.